Posts List

hugo markdown文章新窗口打开超链接

一、通过js修改链接a标签 target <script type="text/javascript"> function addaTarget(id) { var aTags = document.getElementById(id).getElementsByTagName("a"); for (i = 0; i < aTags.length; i++) { var aTags_item = aTags[i]; aTags_item.target = "_blank"; } } addaTarget("post-content-id"); </script> 二、通过Hugo Markdown Render Hooks 可在超链接添加title标签 [Text](https://www.gohugo.io "Title") 增加下面模板文件 layouts/_default/_markup/render-link.html <a href="{{ .Destination | safeURL }}"{{ with .Title}} title="{{ . }}"{{